Domov O nás Kontakt
Nachádzate sa: Športový areál NTS » Šport » Tenis » Desatoro dobrého tenistu »

Desatoro dobrého tenistu

1. Príchod na tenisový kurt - 5 minút pred začiatkom hry.
2. Príchod nahlásiť správcovi tenisových kurtov a zaplatiť príslušný poplatok.
3. Použi vhodnú tenisovú výstroj a hlavne riadnú tenisovú obuv hladký dezén, bez neho ti správca kurtov neumožní hrať!
4. Po predchádzajúcej hre musí byť tenisový kurt riadne upravený a postriekaný - to vyždaduj
5. Pri hre sa správaj slušne, neruš ostatných hráčov, umožni zobrať cudzie lopty iným hráčom, alebo sám ich vráť.
6. Hru treba ukončiť 5 minút pred koncom predplatenej doby a začať kurt "upratovať".
Použi:
- škrabku
- hladidlo so sieťkou, poprípade kartáč
- kartáč na umelé čiary
Po tvojom "upratovaní" správca zabezpečí postriekanie kurtu a jeho odovzdanie ďalším záujemcom.
Ak nemáš záujem "upratovať", po dohode so správcom zaplať povinný poplatok 20 Sk pred začatím hry.
7. Na kurte je zakázané:
- fajčiť
- piť alkoholické nápoje
- neslušne sa vyjadrovať
- odhazovať odpadky
8. Pri porušení akejkoľvek časti čl.7 je správca oprávnený ukončiť hru a hráčov vykázať z tenisového areálu bez nároku na vrátenie poplatku.
9. Akékoľvek iné sa vyskytnuté problémy operatívne rieš v spolupráci so správcom tenisového areálu.
10. Nepreceňuj svoje tenisové sily a umenie, hlavne dodržuj pitný režim!

Zdravie máš len jedno.


Tenisový kurt sa dá objednať priamo u správcu v tenisovom areáli, alebo na tel.čísle : 0903 - 661 627 .
Hracia doba: od 9,00 hod. do 20,00 hod.