Domov O nás Kontakt
Nachádzate sa: Športový areál NTS » Šport » Tenis »

Klub TENEM Nemšová

Klub TENEM Nemšová je dobrovoľným občianskym združením. Je samostatnou právnickou osobou. Je registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky č.spisu VVS/1-900/90-26176.

GRANDPRIX
KLUBOVÉ TENISOVÉ TURNAJE

Poštová adresa: Ul. Školská 18, 914 41 Nemšová
Tel.: 032/6589085, 6589095, 6589096
Fax: 032/6589085
Email:
tenem@sportarealnts.sk

Logo TENEM

Základným cieľom klubu je rozvoj rekreačného, výkonnostného a vrcholového tenisu.

Riadnym členom klubu sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe dobrovoľného rozhodnutia podá písomnú žiadosť o členstvo, uhradí zápisné, členský príspevok a súhlasí so stanovami klubu TENEM. O žiadosti rozhoduje predstavenstvo klubu. Tenis

Orgánmi klubu sú
- členská schôdza
- predstavenstvo
- revízna komisia

Predseda klubu: Peter Daňo
Podpredseda klubu: Edita Spurná

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA TENISOVÝCH KURTOV V NTS

Kontakty:

Tel: 00421 32 6589085, 6589095, 6589096
Fax: 00421 32 6589085
Edita Spurná 0905 820 660
Email: tenem@sportarealnts.sk
Tenisové kurty: 0903 661 627