Domov O nás Kontakt
Nachádzate sa: Športový areál NTS » Ubytovanie » PENZIÓN NTS » Nemšovský Telovýchovný Spolok »

Nemšovský Telovýchovný Spolok

Nemšovský telovýchovný spolok je dobrovoľným občianskym združením. Je samostatnou právnickou osobou. Je registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky č.spisu VVS/1-900/90-16493

Poštová adresa: Ul. Školská 18, 914 41 Nemšová

Tel.: 032/6589085, 6589095, 6589096
Fax: 032/6589085
Email: nts.nemsova@sportarealnts.sk

Základným cieľom a poslaním klubu je ...................................................

Orgánmi klubu sú

a/ členská schôdza,
b/ predstavenstvo,
c/ revízna komisia.
Predseda klubu: Pavol Chmelina