Domov O nás Kontakt
Nachádzate sa: Športový areál NTS » Šport » Floorbal »

FLOORBAL

Nemšovský telovýchovný spolok Florbalový klub - Základné školy Nemšová je dobrovoľným občianskym združením. Je samostatnou právnickou osobou. Je registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky č.spisu VVS/1-900/90-26176.

Chlapci sezóna 2004/2005
Dievčatá sezóna 2004/2005

Poštová adresa: Ul. Školská 18, 914 41 Nemšová
Tel.: 032/6589085, 6589095, 6589096
Fax: 032/6589085
Email:
florbal@sportarealnts.sk

Floorball

Základným cieľom a poslaním klubu je vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj florbalu a iných loptových športov v našom meste a v jeho okolí.

Členom klubu sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe dobrovoľného rozhodnutia podá písomnú žiadosť o členstvo, uhradí nenávratný registračý poplatok a členský príspevok a súhlasí so stanovami klubu. O žiadosti rozhoduje výkonný orgán klubu do 15 dní od podania písomnej žiadosti.

Orgánmi klubu sú:
-členská schôdza
-prezídium
-rozhodovacia komisia

Prezident klubu: Peter Tydlačka

Kontakty:

Tel: 00421 32 6589085, 6589095, 6589096
Fax: 00421 32 6589085
Peter Tydlačka 0908 808 435
Email: florbal@sportarealnts.sk